Socialinis teisingumas

Socialinis teisingumas

„Žmonėms turi būti duodama meškerė, o ne sugautos ir iškeptos žuvys“

  • Valstybė privalo garantuoti kiekvienam orų pragyvenimą. Jį suteikti ne labdaros forma, o kaip socialinę teisę – per socialinę apsaugą, darbo rinkos ir būsto politiką, švietimą ir sveikatos apsaugą, socialines paslaugas ir užtikrinti piliečių socialinį-ekonominį saugumą. Šiems tikslams pasiekti būtina sumažinti visas nelygybės formas – pajamų, socialinę, lyčių.
  • Socialinis teisingumas turi būti pasiektas ne pašalpomis ir lengvatomis, tačiau suteikiant visiems piliečiams lygias galimybes susikurti orias gyvenimo sąlygas. Darbingo amžiaus žmonės privalo dirbti ir tam jiems turi būti sudarytos visos sąlygos integruotis į darbo rinką, senjorams – teisė į orią pensiją, galintiems dirbti užtikrintos darbo vietos.