Socialinis solidarumas

Socialinis solidarumas

Gerovės ir problemų pasidalijimas turi būti proporcingas.

Gerovės ir problemų pasidalijimas turi būti proporcingas. Negalima spręsti esamų problemų nepaisant valstybės praeities įsipareigojimų ir galimų finansinių sunkumų ateityje. Valdžia negali pataikauti kuriai nors grupei ar kartai ir pažeisti socialinio solidarumo, pvz., ginti pensininkų interesus neproporcingai esamos dirbančiųjų kartos ar vaikų ir vaikaičių sąskaita, t. p. vaikų ar gimdančių motinų interesai negali būti neproporcingai iškelti virš pensininkų interesų. Kurios nors grupės interesų nesubalansuotam sureikšminimui reikia kompensuojančių priemonių kitų grupių atžvilgiu. Kiekvienas bendruomenei priklausantis asmuo iš jos turi gauti tiek, kiek jam gyvybiškai reikia, ir prie išlaidų padengimo turi prisidėti tiek, kiek leidžia jo ekonominės galimybės, o bendra gerovė turi būti ir kiekvieno individo gerovė.