Lyčių lygybė

Lyčių lygybė

Lygybė visuomenėje.

  • Lyčių lygybė. Netoleruotina situacija, kuomet moterys visuomenėje didelę laiko dalį skirdamos šeimos ūkiui, gauna mažesnį atlyginimą ir pensijas, turi mažesnes karjeros galimybes. Šiuo klausima būtina nedelsiant spręsti politinio moterų įgalinimo klausimą.
  • Socialinė lygybė. Netoleruotina situacija, kuomet su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl jo įgyto išsilavinimo, kvalifikacijos ar mokymosi, turimos nuosavybės, gaunamų pajamų, valstybės paramos poreikio arba kitų su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susijusių veiksnių.