Biografija

section-889e563

Apie Violetą

Esu tam, kad dirbčiau žmonių gerovei!

Pagarba žmogaus teisėms, lygios galimybės, visuomenę telkiantis solidarumas ir – socialinis teisingumas. Tokias pamatines vertybes puoselėja Lietuvos socialdemokratai, todėl aš – kartu su jais.

Kandidatuoju į Seimą tam, kad prisidėčiau prie modernios konkurencingos Lietuvos ekonomikos augimo, gyventojų užimtumo ir nedarbo problemų sprendimo.

Akimirkos
section-7f27e8f

Leiskite prisistatyti

esu Violeta Boreikienė

Pagarba žmogaus teisėms, lygios galimybės, visuomenę telkiantis solidarumas ir – socialinis teisingumas. Tokias pamatines vertybes puoselėja Lietuvos socialdemokratai, todėl aš – kartu su jais.

Socialdemokratai atstovauja tiems, kurie gyvena iš savo darbo. Žinau, ką tai reiškia, nes darbo, neretai sunkaus, fizinio, skonį pažįstu nuo vaikystės. Mano delnai kieti. Jie užgrūdinti, nes laikė ir kauptuką, ir kastuvą, ir kibiro rankeną.

Gyvenimas išmokė ir kitų dalykų, kuriems triūso, tik jau nebe fizinio, taip pat reikėjo daug. Gebėjimas sistemiškai mąstyti, analizuoti visuomenei aktualius klausimus ir pasiekti geriausią sprendimą esamuoju laikotarpiu – tai, ko išmokau kaupdama teorines žinias ir taikydama jas praktikoje, padėjo dirbant valstybės ir savivaldybių valdymo, verslo ir ekonomikos srityse. Esu iniciatyvi, organizuota ir visuomet atsakau už savo sprendimus.

Buvau LR Seimo narė, Kauno rajono savivaldybės mero patarėja ekonominės plėtros, verslo ir investicijų klausimais, dabar – Kauno rajono savivaldybės tarybos narė, Ūkio ir darnios plėtros komiteto pirmininkė, Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos pirmininko pavaduotoja.

Būdama Seimo nare pateikiau daugiau kaip 200 pataisų, pasiūlymų ir paklausimų Vyriausybei. Asmeninės mano iniciatyvos buvo grąžinti nusavintas pensijas dirbantiems pensininkams, parengti Baudžiamojo Kodekso pataisas, padedančias ginti smurtą šeimoje patyrusius asmenis, kartu su kolega Seimo nariu pasiekėme, kad būtų padidintos laidojimo pašalpos,  inicijavau Triukšmo valdymo įstatymo pataisas – uždrausta triukšmauti nuo 18 val. Iki 6 val., padidintos baudos kaimynams trukdantiems triukšmadariams. Inicijavau įstatymo pataisas dėl valstybės paramos modernizuoti daugiabučiams. Buvau viena tiesioginių merų rinkimų iniciatorė ir darbo grupės Seime pirmininkė.

Kandidatuoju į Seimą tam, kad prisidėčiau prie modernios konkurencingos Lietuvos ekonomikos augimo, gyventojų užimtumo ir nedarbo problemų sprendimo.

Esu tam, kad dirbčiau žmonių gerovei!

Gebėjimas sistemiškai mąstyti ir analizuoti visuomenei aktualius klausimus ir pasiekti geriausią sprendimą esamuoju laikotarpiu.

Socialdemokratai atstovauja iš savo darbo gyvenantiems žmonėms, todėl ir partijos pamatinės vertybės yra:

 • Pagarba žmogaus teisėms
 • Socialiniam teisingumui
 • Galimybių lygybei
 • Visuomenę telkiančiam solidarumui.
 • Iniciatyvumas
 • atsakingumas už sprendimus
 • organizuotumas

Domiuosi pasaulio valstybių patirtimi sprendžiant ekonominės plėtros, užimtumo ir nedarbo problemas, socialinės atskirties mažinimu.

Išanalizuota pasaulio ekonomistų lyderių/ekspertų pateikta medžiaga „ Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes“. Richard Baldwin and Beatrice Wedwe di Mauro.

Perskaitytos knygos:

 • PEOPLE, POWER AND PROFITS. JOSEPH E. STIGLITZ. Winner of the Nobel prize.
 • „The Industries of the future“. Alec Ross.
 • „Exponential organizations“. Salim Ismail.

Ilgametė patirtis Valstybės ir savivaldybių valdymo, verslo ir ekonomikos srityse.

Buvusi LR Seimo narė, Kauno rajono savivaldybės mero patarėja ekonominės plėtros, verslo ir investicijų klausimais, dabar – Kauno rajono savivaldybės tarybos narė, Ūkio ir darnios plėtros komiteto pirmininkė, Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos pirmininko pavaduotoja.

Aktyvi visuomenės veikėja, daugelio labdaros, kultūros, sporto ir sveikatingumo  renginių mecenatė ir organizatorė: „Aš noriu matyti pasaulį“, „Dainavų Dainava“, Kalėdiniai vakarai vaikams ir senjorams, maisto paketai daugiavaikėms šeimoms, labdara iš Vokietijos neįgaliesiems, skurdžiai gyvenančių šeimų vaikams.

Siekiant pritraukti tarptautinius investuotojus:

 • Kauno rajono savivaldybė pristatyta Didžiosios Britanijos Financial Times dienraštyje fDI SUPPLEMENT, skirtame užsienio investuotojų rinkai.
 • Kauno regionas pristatytas tarptautinėje konferencijoje EXCELLENCE IN QUALITY – 2017 Liucernoje, Šveicarijoje, kur savivaldybei įteikti apdovanojimai Flag of Europe ir sertifikatas Certificate of Investment Attractiveness.
 • Darbo 2004-2008 m. LR Seimo kadencijos laikotarpiu pateikta daugiau kaip 200 pataisų, pasiūlymų ir paklausimų Vyriausybei.

Asmeninės iniciatyvos:

 • Grąžintos nusavintos pensijos dirbantiems pensininkams.
  Registruotas pasiūlymas 2007 metų SoDros biudžeto projektui. Pasiūlyta biudžete numatyti 57,9 mln. Eur dirbusiems pensininkams neišmokėtoms pensijų dalims grąžinti. Siūlymui pritarta.
 • Uždėtas apynasris smurtautojams šeimoje.
  Sudarytos darbo grupės pirmininkė V. Boreikienė. Parengtos Baudžiamojo kodekso pataisos, padedančios ginti smurtą šeimoje patyrusius asmenis. Numatyta galimybė uždrausti prieš savo šeimos narius pakėlusiam asmeniui prisiartinti prie nukentėjusiųjų; smurtautojams numatytas privalomas dalyvavimas elgesį keičiančiose programose; pasiūlyta, kad smurtas prieš artimuosius, šeimos narius būtų laikoma sunkinančia aplinkybe; pasiūlyta, kad smurto šeimoje bylos būtų nagrinėjamos ne privataus, o valstybinio kaltinimo tvarka.
 • Padidinta pašalpa mirties atveju.
  Kartu su LR Seimo nariu H. Žukausku pasiūlėme padidinti laidojimo pašalpą nuo 6 iki 12 MGL. LR Seime pritarta 8 MGL dydžio laidojimo pašalpai - 301 Eur.
 • Pažaboti triukšmautojai. Nustatyta Vidaus reikalų ministerijos kompetencija atlikti triukšmo kontrolę visa parą gyvenamuosiuose pastatuose ir jų gretomose teritorijose. Triukšmo valdymo įstatymo pataisos, priimtos 2016 m. birželio 15 d., uždraudė triukšmauti nuo 18 val. Iki 6 val. (buvo nuo 22 val. Iki 7 val.). Nesilaikantiems įstatymo, numatytos baudos nuo 300 iki 1000 Lt (buvo iki 150 litų) baudos.
 • Valstybės parama daugiabučiams modernizuoti.
  Kad žmonės gyventų kokybiškoje, jaukioje aplinkoje, mokėtų mažesnius mokesčius.

  • LR Seime priimtas Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo įtvirtinta nauja valstybės paramos tokiems namams modernizuoti forma – daugiabučiui namui modernizuoti skiramų investicijų pradiniams įnašui ar jo daliai namo kredito draudimo įmokos apmokėjimą valstybės lėšomis.
  • Parengtas įstatymo projektas, pagal kurį: valstybės parama daugiabučiam modernizuoti teikiama apmokant nuo 15 proc. iki 30 proc. investicijų daugiabučiams namams modernizuoti sumos; apmokamos daugiabučio namo modernizavimo išlaidos mažas pajamas gaunančioms šeimoms, taip pat – vienišiems asmenims.
 • Inicijuoti tiesioginiai mero rinkimai.
  Darbo grupės pirmininkė V. Boreikienė. Pateikti LR Seimui keturi rinkimų modeliai.
 • Kauno m. sporto ir laisvalaikio centrui Girstutis suteiktas nacionalinės svarbos objekto statusas ir jo renovacijai skirta pradinė 579,2 tūkst. Eur suma.
 • Į kovą su vėžiu.
  Pagalba Dainavos poliklinikai. Pritrauktos lėšos mamografo, skirto krūties vėžiui diagnozuoti, įsigyjimui. Organizuota akcija moterims „Nedelsk“. Akcijos metu sveikatą pasitikrino daugiau kaip 800 moterų. Organizuota akcija vyrams dėl prostatos vėžio patikros. Šios akcijos dėka išgelbėta gyvybė ne vienam vyrui.
 • Kartu su Kauno moterų klubo „Milda“ politikėmis, pasiekta, kad mokyklose būtų įrengti sveikatos patikros kabinetai moksleiviams.
 • Gautos lėšos lopšeliams-darželiams („Šilinukas“, „Smalsutis“, „Vaidilutė“, „Girstutis“), mokykloms, Kauno valstybinei filharmonijai, Vilniaus Onkologinės ligoninės operacinei, Kauno m. Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai, Kauno m. Gerojo Ganytojo parapijai, Žalgirio arenai (grupė politikų) ir kita.

Prisidėti prie modernios konkurencingos Lietuvos ekonomikos augimo, gyventojų užimtumo ir nedarbo problemų sprendimo.

„Kad pasiekti efektyvesnį ekonomikos funkcionavimą ir iš to sekantį gyventojų pasitenkinimą gyvenimo kokybe, Vyriausybė privalo užtikrinti visiems lygias mokymosi galimybes, sudaryti sąlygas darbingo amžiaus žmonėms integruotis į darbo rinką, o negalintiems – pasiūlyti geresnį nedarbo draudimą“

kontaktai
kontaktai
Susisiekite su manimi

Susisiekite

Parašykite man